فهرست موسسات قرآن و عترت

استان شهر نام موسسه نام و نام خانوادگی مدیر موسسه
آذربایجان شرقی آذرشهر مهدقرآن آذرشهر محمد علیزاده
آذربایجان شرقی تبریز نور حسین امین خرازیان
آذربایجان شرقی شبستر نورالهدی شندآباد رقیه باقری
آذربایجان شرقی سراب نورالزهرا سراب زهرا فضلی زاده
آذربایجان شرقی هریس قائم آل محمدکلوانق محمد راوی
آذربایجان شرقی تبریز ثقلین سردرود سیدمحمد اسحقی
آذربایجان شرقی تبریز جلسه قرآن آقای زارعان محمدصادق زارعان
آذربایجان شرقی میانه مهدقرآن میانه نادر قاسمی
آذربایجان شرقی مرند فاطمه الزهراء یامچی عالیه جعفری
آذربایجان شرقی اهر صراط اهر زهرا طهماسبی
آذربایجان شرقی هشترود مهد قرآن هشترود اباصلت حمداله زاده
آذربایجان شرقی تبریز سحاب رحمت زهرا کوهی نوجه ده
آذربایجان شرقی تبریز نورالصادق تبریز خدیجه فلاح
آذربایجان شرقی تبریز جامعه القرآن الکریم و اهل بیت آذربایجان شرقی فرید حسن پور
آذربایجان شرقی مرند زلال وحی مرند جواد افسر بیگی
آذربایجان شرقی میانه آل عبای ترک محبوبه محمدی
آذربایجان شرقی بناب والفجر بناب شیرین قاسم زاده
آذربایجان شرقی هریس کوثر خواجه رحیم اشرفی
آذربایجان شرقی تبریز چهارده معصوم (ع)شنب غازان سیده حمیده مدنی
آذربایجان شرقی شبستر مهدقرآن شبستر رضا سلیمانزاده
  • مجموع سطر ها: 3184 سطر | نمایش در هر صفحه