شما از نسخه قدیمی مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده میکنید، این کار کامپیوتر شما را در معرض خطر برنامه‌های مخرب قرار میدهد، همچنین توانایی استفاده از برخی امکانات این سایت را از دست میدهید.

برای امنیت بیشتر و استفاده بهتر از امکانات سایت از یکی از مرورگرهای فایرفاکس، کروم، سافاری استفاده کنید و یا مرورگر خود را بروز کنید

X
آزمون‌هاي قرآن کريم

برای دسترسی به سئوالات؛ روی گزینه دلخواه کلیک کنید.

سئوالات آزمون سراسری حفظ قرآن کریم اردیبهشت ماه ۸۹

حفظ ۵ جزء      حفظ ۸ جزء      حفظ ۱۸ جزء

سئوالات آزمون سراسری ترجمه و مفاهیم اردیبهشت ماه ۸۹

ترجمه و مفاهیم مقدماتی کد ۱۰۰۱    ترجمه و مفاهیم کد ۱۰۰۲     ترجمه و مفاهیم کد ۱۰۰۳    

ترجمه و مفاهیم کد ۱۰۰۴   ترجمه و مفاهیم دوره تکمیلی کد ۱۰۰۶     ترجمه و مفاهیم ویزه نوجوانان کد ۱۰۰۷

----------

سئوالات آزمون سراسری حفظ قرآن کریم مهر ماه ۸۹

حفظ ۵ جزء برای زير ۱۵سال    حفظ ۵ جزء برای بالاي ۱۵ سال    حفظ ۱۰ جزء       حفظ ۲۰ جزء     حفظ کل قرآن کریم

سئوالات آزمون سراسری ترجمه و مفاهیم مهر ماه ۸۹

ترجمه و مفاهیم مقدماتی کد ۱۰۰۱    ترجمه و مفاهیم کد ۱۰۰۲     ترجمه و مفاهیم کد ۱۰۰۳    

ترجمه و مفاهیم دوره تکمیلی کد ۱۰۰۶   ترجمه و مفاهیم ویزه نوجوانان کد ۱۰۰۷     ترجمه و مفاهیم  کد ۱۰۰۸

----------

سوالات آزمون سراسری حفظ قرآن کریم اردیبهشت ۱۳۹۰

حفظ ۱۰جزء                        حفظ ۲۰جزء                        حفظ کل

حفظ ۵ جزء زیر ۱۵سال                                                حفظ ۵ جزء بالای ۱۵سال

 

سوالات آزمون سراسری ترجمه و مفاهیم قرآن کریم اردیبهشت ۱۳۹۰

مفاهیم کد ۱۰۰۱                     مفاهیم کد ۱۰۰۲                      مفاهیم کد ۱۰۰۶
مفاهیم کد ۱۰۰۷                     مفاهیم کد ۱۰۰۸                      مفاهیم کد ۱۰۰۹
  

 ----------

سوالات و كليد‌هاي آزمون سراسري حفظ، ترجمه و مفاهيم قرآن كريم مهر ماه 1390

 

سوالات مفاهيم1001                       كليد مفاهيم1001

سوالات مفاهيم1002                       كليد مفاهيم1002

سوالات مفاهيم1006                       كليد مفاهيم1006

         سوالات مفاهيم1007 و1008              كليد مفاهيم1007و1008

سوالات مفاهيم 1009                       كليد مفاهيم 1009

سوالات حفظ5جزء                          كليد حفظ5جزء

سوالات حفظ10جزء                        كليد حفظ10جزء

       سوالات حفظ20جزء                        كليدحفظ20جزء         

سوالات حفظ كل                              كليد حفظ كل

سوالات مسابقه انفال                         كليد مسابقه انفال

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

سوالات و کلید ‌های آزمون سراسری ترجمه و مفاهیم قرآن کریم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

  مفاهیم کد ۱۰۰۱                          کلید مفاهیم کد ۱۰۰۱

مفاهیم کد ۱۰۰۲                          کلید مفاهیم کد ۱۰۰۲

مفاهیم کد ۱۰۰۳                          کلید مفاهیم کد ۱۰۰۳

مفاهیم کد ۱۰۰۶                          کلید مفاهیم کد ۱۰۰۶
 
مفاهیم کد ۱۰۰۷                          کلید مفاهیم کد ۱۰۰۷
 
 مفاهیم کد ۱۰۰۸                          کلید مفاهیم کد  ۱۰۰۸
 
 
        حفظ ۵جزء                               کلید حفظ۵جزء              
    
  حفظ ۱۰جزء                             کلید حفظ ۱۰جزء      
   
    جفظ ۲۰جزء                              کلید حفظ ۲۰جزء         
 
  حفظ ۳۰جزء                              کلید حفظ ۳۰جزء       
 
               صرف مقدماتی                          کلید صرف مقدماتی                 

                   نحو مقدماتی                            کلید نحو مقدماتی                       
    
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
سوالات و کلید‌های آزمون سراسری مهر ماه ۱۳۹۱
 
مفاهیم ۱۰۰۱                                                        کلید مفاهیم ۱۰۰۱     
    مفاهیم ۱۰۰۲                                                        کلید مفاهیم ۱۰۰۲        
مفاهیم ۱۰۰۳                                                        کلید مفاهیم ۱۰۰۳    
مفاهیم ۱۰۰۶                                                        کلید مفاهیم ۱۰۰۶    
مفاهیم ۱۰۰۷                                                        کلید مفاهیم ۱۰۰۷    
مفاهیم ۱۰۰۸                                                         کلید مفاهیم ۱۰۰۸    
مفاهیم ۱۰۰۹                                                          کلید مفاهیم ۱۰۰۹    
صرف مقدماتی                                                         کلید صرف مقدماتی   
نحو مقدماتی                                                          کلید نحو مقدماتی    
تدبر در قرآن                                                          کلید تدبر در قرآن    
حفظ جزء ۳۰                                                             کلید جزء ۳۰          
 حفظ ۳ جزء                                                               کلید حفظ ۳جزء      
   حفظ ۵ جزء                                                               کلید حفظ ۵جزء       
حفظ ۱۰ جزء                                                              کلید حفظ ۱۰ جزء   
حفظ ۲۰ جزء                                                              کلید حفظ ۲۰جزء   
حفظ کل قرآن کریم                                                               کلید حفظ کل قرآن کریم   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
سوالات و کلید ‌های آزمون سراسری قرآن کریم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ 
 
 
مفاهیم ۱۰۰۱                                                            کلید مفاهیم ۱۰۰۱
 
مفاهیم ۱۰۰۲                                                            کلید مفاهیم ۱۰۰۲
 
مفاهیم ۱۰۱۱                                                            کلید مفاهیم ۱۰۱۱
 
مفاهیم ۱۰۰۶                                                           کلید مفاهیم ۱۰۰۶
 
مفاهیم ۱۰۰۹                                                           کلید مفاهیم ۱۰۰۹
 
مفاهیم ۱۰۰۷                                                           کلید مفاهیم ۱۰۰۷
 
مفاهیم ۱۰۰۸                                                           کلید مفاهیم ۱۰۰۸
 
      صرف مقدماتی                                                            کلید صرف مقدماتی       
 
نحو مقدماتی                                                            کلید نحو مقدماتی
 
تدبر در قرآن کریم                                                             کلید تدبر در قرآن کریم 
 
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم ۱۱۴۶                                                          کلید حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم ۱۱۴۶
حفظ ۳جزء قرآن کریم                                                           کلید حفظ ۳ جزء قرآن کریم 
حفظ ۵ جزء قرآن کریم                                                           کلید حفظ ۵جزء قرآن کریم 
 حفظ ۱۰جزء قرآن کریم                                                           کلید حفظ ۱۰جزء قرآن کریم 
  حفظ ۲۰جزء قرآن کریم                                                           کلید  حفظ ۲۰جزء قرآن کریم 
 حفظ ۳۰جزء قرآن کریم                                                           کلید حفظ ۳۰جزء قرآن کریم 
 
 

 .................................................................................................................................................

سوالات و کلید های آزمون سراسري قرآن كريم مهر ماه ۱۳۹۲

مفاهیم ۱۰۰۱                                            مفاهیم ۱۰۰۲

مفاهیم ۱۰۱۱                                            مفاهیم ۱۰۱۲

مفاهیم ۱۰۰۷                                            مفاهیم ۱۰۰۸

مفاهیم ۱۰۰۶                                            مفاهیم ۱۰۰۹

صرف مقدماتی                                             نحو مقدماتی  

تدبر در قرآن کریم                                         تفسیر جزء ۲۹

     حفظ ۱جزء                                                 حفظ ۲جزء     

   حفظ ۳ جزء                                                حفظ ۴جزء    

    حفظ ۵ جزء                                                حفظ ۱۰ جزء    

 حفظ ۲۰ جزء                                              حفظ ۳۰ جزء  

  حفظ جزء ۲۹                                               حفظ جزء ۳۰    

 حفظ موضوعی قرآن کریم