تماس با ما

جهت تماس با ستاد پشتیبانی آزمون های سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم از شماره تلفن  ۶۱۹۰۵-۰۲۱  استفاده نمایید.