تماس با ما

جهت تماس با ستاد پشتیبانی آزمون های سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم از شماره تلفن  ۶۱۹۰۵-۰۲۱ و داخلی های ۱۲۴ و ۱۲۶ و ۱۲۷     استفاده نمایید.

 

تلفن تماس با مرکز حراست : 33963300 و ایمیل herasat@farhangmail.ir