منابع آزمون

«فهرست ناشران منابع آموزشي آزمون سراسري حفظ و مفاهیم قرآن کریم»

 

رديف

رشته

عنوان كتاب

مؤلف

ناشر

قیمت پشت جلد (به تومان)

قیمت ویژه مؤسسات قرآنی

شماره تماس

تصویر کتاب

1

ترجمه و مفاهيم مقدماتی 1

درسنامه فهم زبان قرآن

"جلد 1 و 2"

گروه مؤلفین

دارالفکر

16.000

6.000

37733645-025

09128531130

 

2

ترجمه و مفاهيم مقدماتی 2

آموزش مفاهيم قرآن

 "جلد 1 تا 4"

مسعود وكيل

کاتبان وحی

20.000

8.000

33367908-025

09123239578

 

3

ترجمه و مفاهيم متوسطه

کتاب "آموزش مفاهیم قرآن جلد 5 و 6"

 

 

مسعود وكيل

کاتبان وحی

10.000

5.000

 

 

33367908-025

09123239578

 

4

ترجمه و مفاهيم تکمیلی

کتاب "آموزش مفاهیم قرآن جلد 7 تا 9"

 

 

مسعود وكيل

کاتبان وحی

16.000

8.000

 

 

33367908-025

09123239578

 

 

5

ترجمه و مفاهيم مقدماتی 3

کتاب "واژه های آسمانی"

محمد صادق حق شناس

واژه های آسمانی

15200

8000

66947575- 021

09122795481

 

6

تدبر در قرآن

درسنامه تدبر در جزء 30 قرآن کریم

محمد حسین الهی زاده

تدبر در قرآن و سیره

25.000

20.000

38552408-051

09332514612

 

7

آموزش مفاهيم نهج‌البلاغه"1"

درسنامه نهج البلاغه"جلد 1 و 2"

گروه مؤلفين

دارالعلم

17.000

11.000

37744298-025

09901246319

 

8

آموزش مفاهيم صحيفه سجاديه

درسنامه صحیفه سجادیه "جلد 1"

13.000

8.500

 

9

آموزش مفاهيم نهج‌البلاغه"2"

راه روشن

محمد رضازاده

نشرا

12.000

8.000

025-37745480

داخلی 110و114

09121511973

 

10

حفظ موضوعی قرآن 1

 

کتاب هر روز با قرآن و عترت

"365 موضوع"

 

سید مهدی هاشمی

سازمان چاپ و انتشارات اوقاف

12.000

5.000

44514411-021

44529601-021

 

 

11 

حفظ موضوعی قرآن 2

کتاب حفظ موضوعی قرآن کریم "150موضوع"

گروه مؤلفين 

 سازمان چاپ و انتشارات اوقاف

11,000 

 3,300

44514411-021

44529601-021 

 

دانلود فایل کتاب

12

حفظ موضوعی قرآن 3

کتاب حفظ موضوعی قرآن کریم "300موضوع"

گروه مؤلفين

سازمان چاپ و انتشارات اوقاف

11.000

3.300

44514411-021

44529601-021

 

دانلود فایل کتاب

13

حفظ موضوعی قرآن 4

مسافران آسمان

سید مهدی هاشمی

سازمان چاپ و انتشارات اوقاف

15.000

2.600

44514411-021

44529601-021

 

دانلود فایل کتاب