شما از نسخه قدیمی مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده میکنید، این کار کامپیوتر شما را در معرض خطر برنامه‌های مخرب قرار میدهد، همچنین توانایی استفاده از برخی امکانات این سایت را از دست میدهید.

برای امنیت بیشتر و استفاده بهتر از امکانات سایت از یکی از مرورگرهای فایرفاکس، کروم، سافاری استفاده کنید و یا مرورگر خود را بروز کنید

X
تعداد کل: ۵۸۸
نامتوضيحاتپخشحجم
یونس ۱ تا ۵تحقیق به تفکیک سوره، حامد شاکرنژاد 1.58 MB اطلاعات بيشتر
نساء ۵۹ تا ۶۳تحقیق به تفکیک سوره، حامد شاکرنژاد 358.24 KB اطلاعات بيشتر
فاطر ۸ تا ۱۱ و سوره حمدتحقیق به تفکیک سوره، حامد شاکرنژاد 3.8 MB اطلاعات بيشتر
سورهای یوسف آیات ۴ تا ۲۱ و شمس ۱ تا ۵تحقیق به تفکیک سوره، حامد شاکرنژاد 6.3 MB اطلاعات بيشتر
سورهای دهر آیات ۱ تا ۲۲ و حمد و بقره آیات ا و ۲تحقیق به تفکیک سوره، حامد شاکرنژاد 6.48 MB اطلاعات بيشتر
سوره های یوسف آیات ۵۳ تا ۸۳ و حاقه ۱ تا ۱۲تحقیق به تفکیک سوره، حامد شاکرنژاد 11.96 MB اطلاعات بيشتر
سوره های یس آیات ۷۷ تا آخر ، شمس و کوثرتحقیق به تفکیک سوره، حامد شاکرنژاد 3.76 MB اطلاعات بيشتر
سوره های زمر آیات ۷۳ تا آخر ، غافر آیات ۱ تا ۳ ، شمس و علق آیات ۱ تا ۵تحقیق به تفکیک سوره، حامد شاکرنژاد 5.28 MB اطلاعات بيشتر
سوره های آل عمران آیات ۱۸۹ تا ۱۹۵ و حمدتحقیق به تفکیک سوره، حامد شاکرنژاد 5.56 MB اطلاعات بيشتر
سوره کهف آیات ۳۰ و ۳۱ و ۱۰۷ تا آخر سوره و سوره حمدتحقیق به تفکیک سوره، حامد شاکرنژاد 4.18 MB اطلاعات بيشتر
سوره ذاریات آیات ۱۵ تا ۳۰تحقیق به تفکیک سوره، حامد شاکرنژاد 3.94 MB اطلاعات بيشتر
تحریم ۴ و ۵ و سوره بلد ۱ تا ۱۸تحقیق به تفکیک سوره، حامد شاکرنژاد 5.26 MB اطلاعات بيشتر
تحریم ۱ الی ۵ و نصرتحقیق به تفکیک سوره، حامد شاکرنژاد 4.13 MB اطلاعات بيشتر
بقره ۱۲۴ تا ۱۲۹تحقیق به تفکیک سوره، حامد شاکرنژاد 2.27 MB اطلاعات بيشتر
بقره ۶۲ تا ۷۴تحقیق به تفکیک سوره، حامد شاکرنژاد 3.99 MB اطلاعات بيشتر
انفطار و مطففینتحقیق به تفکیک سوره، حامد شاکرنژاد 1.36 MB اطلاعات بيشتر
یوسف ۴۷ تا ۱۰۴تحقیق به تفکیک سوره، محمد عباسی 1.91 MB اطلاعات بيشتر
نور ۱ تا ۲۰تحقیق به تفکیک سوره، محمد عباسی 1.96 MB اطلاعات بيشتر
نمل ۱ تا ۵۵تحقیق به تفکیک سوره، محمد عباسی 2.1 MB اطلاعات بيشتر
نساء ۱۴۸ تا آخرتحقیق به تفکیک سوره، محمد عباسی 1.61 MB اطلاعات بيشتر
تعداد کل: ۵۸۸