شما از نسخه قدیمی مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده میکنید، این کار کامپیوتر شما را در معرض خطر برنامه‌های مخرب قرار میدهد، همچنین توانایی استفاده از برخی امکانات این سایت را از دست میدهید.

برای امنیت بیشتر و استفاده بهتر از امکانات سایت از یکی از مرورگرهای فایرفاکس، کروم، سافاری استفاده کنید و یا مرورگر خود را بروز کنید

X
تعداد کل: ۴۹
نامتوضيحاتپخشحجم
قسمت ۰۱آموزش صوت و لحن 11.58 MB اطلاعات بيشتر
قسمت ۰۲آموزش صوت و لحن 6.77 MB اطلاعات بيشتر
قسمت ۰۳آموزش صوت و لحن 6.91 MB اطلاعات بيشتر
قسمت ۰۴آموزش صوت و لحن 6.26 MB اطلاعات بيشتر
قسمت ۰۵آموزش صوت و لحن 9.27 MB اطلاعات بيشتر
قسمت ۰۶آموزش صوت و لحن 8.3 MB اطلاعات بيشتر
قسمت ۰۷آموزش صوت و لحن 10.45 MB اطلاعات بيشتر
قسمت ۰۸آموزش صوت و لحن 9.4 MB اطلاعات بيشتر
قسمت ۰۹آموزش صوت و لحن 12.82 MB اطلاعات بيشتر
قسمت ۱۰آموزش صوت و لحن 12.72 MB اطلاعات بيشتر
قسمت ۱۱آموزش صوت و لحن 12.3 MB اطلاعات بيشتر
قسمت ۱۲آموزش صوت و لحن 12.55 MB اطلاعات بيشتر
قسمت ۱۳آموزش صوت و لحن 12.7 MB اطلاعات بيشتر
قسمت ۱۴آموزش صوت و لحن 13.17 MB اطلاعات بيشتر
قسمت ۱۵آموزش صوت و لحن 10.98 MB اطلاعات بيشتر
قسمت ۱۶آموزش صوت و لحن 12.1 MB اطلاعات بيشتر
قسمت ۱۷آموزش صوت و لحن 12.26 MB اطلاعات بيشتر
قسمت ۱۸آموزش صوت و لحن 13.78 MB اطلاعات بيشتر
قسمت ۱۹آموزش صوت و لحن 11.75 MB اطلاعات بيشتر
قسمت ۲۰آموزش صوت و لحن 10.29 MB اطلاعات بيشتر
تعداد کل: ۴۹