طرح ملی حفظ جز 30 قرآن کریم - بشارت 1452

آمار کل ثبت نام 0 نفر رشته
آمار بخش کارکنان دولت 0 نفر رشته
آمار بخش مردمی 0 نفر رشته
آمار بخش دانش اموزی 0 نفر رشته

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص طرح ملی حفظ جز 30 قرآن کریم - بشارت 1452 ،میتوانید به سایت زیر مراجعه نمایید.

    وب سایت طرح ملی بشارت 1452


آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم - اسفند ماه 1397

آمار کل ثبت نام 0 نفر رشته
استان برتر خراسان رضوی
شهرستان برتر تهران از استان تهران
موسسه پیشگام مکتب القرآن ثارالله شیراز