فهرست موسسات قرآن و عترت

استان شهر نام موسسه نام و نام خانوادگی مدیر موسسه شماره تماس ثابت
آذربایجان غربی ارومیه یاسین معصومه وجدانی -
آذربایجان غربی خوی نورالمهدی زینب حسن پور -
آذربایجان غربی میاندواب منتظران ظهور پریناز خلیلی -
آذربایجان غربی ارومیه گل مریم معصومه کار آمد -
آذربایجان غربی خوی غنچه هاي آسماني ثریا اسدي -
آذربایجان غربی ارومیه ندای توحید علویه موسوی -
آذربایجان غربی سردشت ایمان میرآباد محمد منصرف -
آذربایجان غربی ارومیه امام سجاد رعنا فلاح -
آذربایجان غربی نقده قصص الحديث رقیه آقابيگ پور -
آذربایجان غربی ارومیه مکتب جعفری حوریه علیزاده -
آذربایجان غربی شاهین دژ فدک الزهراء ناهید احمدي -
آذربایجان غربی ارومیه ریحانه النبی فاطمه خلیلی -
آذربایجان غربی خوی ريحانه رقیه لطفي -
آذربایجان غربی ارومیه روشندلان یاسین عبدالمناف عظیمی -
آذربایجان غربی ارومیه قرآن و نهج البلاغه کبری سلیمانی -
آذربایجان غربی میاندواب مبین زهرا عبادي -
آذربایجان غربی میاندواب موسسه فرهنگی هنری مهد قرآن کریم مهدی عباس نژاد -
آذربایجان غربی ارومیه منتظران ظهور رویا زینال زاده -
آذربایجان غربی خوی نورالثقلين خوی زینب زرپرور 04436356411
آذربایجان غربی ارومیه نسل منتظران ظهور ارومیه زهراالسادات حسینی نازلو 04432228520
  • مجموع سطر ها: 3413 سطر | نمایش در هر صفحه