فهرست موسسات قرآن و عترت

استان شهر نام موسسه نام و نام خانوادگی مدیر موسسه شماره تماس ثابت
آذربایجان غربی ارومیه وارث امین لعیا ایازی 33859314
آذربایجان غربی ارومیه یاسین ارومیه نازیا آشپز حسینی -
آذربایجان غربی میاندواب نورالمبین چالخاماز محسن صالحی 04445241393
آذربایجان غربی خوی شميم وحي سعیده فرجي قنايي -
آذربایجان غربی ارومیه یاسین معصومه وجدانی -
آذربایجان غربی نقده خاتم النبیا حمیرا فیضیان -
آذربایجان غربی ارومیه گل مریم معصومه کار آمد -
آذربایجان غربی شوط فردوس غلامرضا علیزاده -
آذربایجان غربی چالدران نوای هدايت چالدران روح اله منصورزادگان -
آذربایجان غربی ارومیه امام سجاد رعنا فلاح -
آذربایجان غربی اشنویه ذکر اشنویه لقمان میرخسرو -
آذربایجان غربی خوی نسيم خوی فاطمه صغری ملازاده 04436449435
آذربایجان غربی ارومیه ندای توحید علویه موسوی -
آذربایجان غربی ارومیه مکتب جعفری حوریه علیزاده -
آذربایجان غربی سلماس صراط الحق سلماس فاطمه شیدایی -
آذربایجان غربی خوی به سوي نور معصومه ملك خواه 04436432040
آذربایجان غربی ارومیه ریحانه النبی فاطمه خلیلی -
آذربایجان غربی میاندواب امام زضا بکتاش هاجر خیری -
آذربایجان غربی خوی حاملان وحي منصور اكبري -
آذربایجان غربی ارومیه منتظران ظهور رویا زینال زاده -
  • مجموع سطر ها: 3413 سطر | نمایش در هر صفحه