فهرست موسسات قرآن و عترت

استان شهر نام موسسه نام و نام خانوادگی مدیر موسسه شماره تماس ثابت
تهران تهران علي ابن موسي الرضا(ع) تهران نسیبه پورمحمدی 33540061
البرز کرج بانوی نور نسرین السادات شریعتی -
البرز کرج مکتب القران الکریم شعبه کرج مهدالرضا (ع) نسرین صادقی نژاد -
تهران تهران شکوفه هاي انتظار نسرین زادمهر 02144731659
آذربایجان غربی خوی سوره نسرین هاشم نژاد -
البرز کرج مکتب القران الکریم شعبه کرج اندیشه نسرین یوسفی -
کرمانشاه کرمانشاه راهيان رهبر پایدار کرمانشاه نسرین کریمی -
چهارمحال و بختیاری سامان ریحانه النبی سامان نسرین ریاحی سامانی 03833523411
خراسان رضوی قوچان جامعه القران الکریم روستای کهنه نسرین دل گرم 05147523028
اردبیل اردبیل مکتب الصادق اردبیل نسرین صدرائی 04533254330
ایلام ایلام حضرت رقيه(س) ایلام نسرین منصوری 08432232054
کردستان سنندج مرصادالساجدین نسرین جعفری -
ایلام ایلام مطلع الفجر ایلام نسرین کسعلی 08433332663
اصفهان تیران و کرون نورالزهرا نسرین فدایی -
البرز کرج خانه های قرآنی منتظران موعود شعبه کرج نسرین حنیفه -
فارس خرامه جامعه القرآن الکریم شعبه خرامه نسرین قدرت 07132722300
ایلام ملکشاهی ام القرای ملکشاهی نسرین خیمه زرنگاری 33852400
خوزستان آغاجاری الرحمن نسرین خدری -
خوزستان ایذه فاطمیون نساء شیخ زاده تکابی -
گیلان رشت بشارت بانوان گیلان نزاکت آلیانی -
  • مجموع سطر ها: 3413 سطر | نمایش در هر صفحه