شیوه نامه ارزیابی عملکرد استان ها، شهرستان ها، موسسات و مربیان قرآنی ابلاغ شد

در راستای افزایش انگیزه و ایجاد یک فضای رقابتی سالم در میان گروه های شرکت کننده در آزمون، شیوه نامه ارزیابی عملکرد استان ها، شهرستان ها، موسسات و مربیان قرآنی ابلاغ گردید. متن آیین نامه را می توانید از اینجا دانلود نمایید. بر این اساس پس از برگزاری و اعلام نتایج آزمون و بر اساس شاخصهای عنوان شده در این شیوه نامه، استان، شهرستان، موسسه و مربی برگزیده قرآنی معرفی خواهند شد.

در حال حاضر و با توجه به شاخص تعداد قرآن آموز ثبت نام کننده در هر استان، نتایج رتبه بندی استان ها به قرار زیر می باشد:

تعداد کل ثبت نامی

تا ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 02/11/96

145313 نفر

4 روزمانده تا اتمام ثبت نام !!!!!

 

رتبه بندی استان ها بر اساس شیوه نامه ارزیابی عملکرد

گروه ویژه

صرفاً بر اساس شاخص تعداد ثبت نامی

ردیف

استان

نفر رشته

1

اصفهان

20927

2

فارس

11260

3

تهران

9851

4

خراسان رضوی

9576

 

رتبه بندی استان ها بر اساس شیوه نامه ارزیابی عملکرد

گروه الف

صرفاً بر اساس شاخص تعداد ثبت نامی

ردیف

استان

نفر رشته

1

کرمانشاه

8333

2

قم

7484

3

البرز

5269

4

کرمان

5020

5

آذربایجان شرقی

4878

6

خوزستان

4797

7

یزد

4783

8

مازندران

3256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رتبه بندی استان ها بر اساس شیوه نامه ارزیابی عملکرد

گروه ب

صرفاً بر اساس شاخص تعداد ثبت نامی

ردیف

استان

نفر رشته

1

خراسان جنوبی

4538

2

همدان

3951

3

گیلان

3541

4

مرکزی

2915

5

لرستان

2757

6

آذربایجان غربی

2696

7

سمنان

2499

8

زنجان

2250

9

قزوین

1879

 

رتبه بندی استان ها بر اساس شیوه نامه ارزیابی عملکرد

گروه ج

صرفاً بر اساس شاخص تعداد ثبت نامی

ردیف

استان

نفر رشته

1

گلستان

3967

2

کردستان

3276

3

اردبیل

3274

4

سیستان و بلوچستان

2503

5

جنوب کرمان

1941

6

هرمزگان

1828

7

خراسان شمالی

1629

8

چهارمحال و بختیاری

1314

9

کهگیلویه و بویراحمد

1142

10

بوشهر

1005

11

ایلام

974