آمار ثبت نامی های آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم از مرز 200 هزار نفر گذشت-تعداد ثبت نامی استان ها

تعداد ثبت نام استان های کشور :

رتبه استان نفر رشته نفر رشته زن نفر رشته مرد
1 اصفهان 27507 22133 5374
2 تهران 24453 15342 9111
3 فارس 14430 11358 3072
4 خراسان رضوی 12158 10176 1982
5 کرمانشاه 9892 7123 2769
6 قم 8532 6063 2469
7 البرز 7946 5470 2476
8 کرمان 7374 5540 1834
9 خوزستان 7214 4839 2375
10 مازندران 7166 4176 2990
11 آذربایجان شرقی 6655 4465 2190
12 یزد 6228 5134 1094
13 خراسان جنوبی 6018 4084 1934
14 اردبیل 5302 3275 2027
15 گلستان 5217 2957 2260
16 کردستان 5180 3196 1984
17 همدان 5166 3927 1239
18 سیستان و بلوچستان 4803 3050 1753
19 گیلان 4462 3452 1010
20 مرکزی 4263 2701 1562
21 لرستان 3676 2949 727
22 سمنان 3487 2900 587
23 آذربایجان غربی 3127 2004 1123
24 زنجان 2945 2044 901
25 جنوب کرمان 2841 2112 729
26 هرمزگان 2562 1612 950
27 قزوین 2273 1919 354
28 خراسان شمالی 2061 1671 390
29 چهارمحال و بختیاری 1886 1367 519
30 کهگیلویه و بویراحمد 1752 992 760
31 ایلام 1559 1002 557
32 بوشهر 1334 1026 308