خراسان جنوبی در صدر جدول ثبت نامی نسبت به جمعیت آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم قرار گرفت
رتبه استان نفر رشته جمعیت نسبت ثبت نامی به جمعیت با ضریب 10000
1 خراسان جنوبی 6018 768898 78
2 قم 8532 1292283 66
3 یزد 6228 1138533 55
4 اصفهان 27507 5120850 54
5 کرمانشاه 9892 1952434 51
6 سمنان 3487 702360 50
7 اردبیل 5302 1270420 42
8 کردستان 5180 1603011 32
9 کرمان 10215 3164718 32
10 مرکزی 4263 1429475 30
11 فارس 14430 4851274 30
12 همدان 5166 1738234 30
13 البرز 7946 2712400 29
14 گلستان 5217 1868819 28
15 زنجان 2945 1057461 28
16 ایلام 1559 580158 27
17 کهگیلویه و بویراحمد 1752 713052 25
18 خراسان شمالی 2061 863092 24
19 مازندران 7166 3283582 22
20 لرستان 3676 1760649 21
21 چهارمحال و بختیاری 1886 947763 20
22 خراسان رضوی 12158 6434501 19
23 تهران 24453 13267637 18
24 قزوین 2273 1273761 18
25 گیلان 4462 2530696 18
26 سیستان و بلوچستان 4803 2775014 17
27 آذربایجان شرقی 6655 3909652 17
28 خوزستان 7214 4710509 15
29 هرمزگان 2562 1776415 14
30 بوشهر 1334 1163400 11
31 آذربایجان غربی 3127 3265219 10