امکان ویرایش اطلاعات تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه 9 بهمن امکانپذیر می باشد.
نحوه ویرایش اطلاعات داوطلبان :

1- ویرایش تمامی اطلاعات ثبت شده به غیر از کدملی, شماره تلفن همراه و عکس توسط خود داوطلب امکانپذیر است.

2- برای ویرایش عکس داوطلب لازم است از طریق منوی بالای صفحه "ثبت درخواست/ گزارش مشکل" درخواست خود را با ثبت کدملی داوطلب ارسال کنید تا سامانه امکان اصلاح و بارگذاری عکس جدید توسط خود شما را به فاصله 12 ساعت فراهم کند.

3-برای ویرایش کد ملی و شماره تلفن همراه داوطلب لازم است از منوی بالای صفحه "ثبت درخواست/ گزارش مشکل" درخواست خود را با ثبت کدملی یا شماره تلفن قبلی و کد ملی یا شماره تلفن صحیح ثبت کنید تا اصلاح توسط خود سامانه ظرف 12 ساعت صورت پذیرد. بدیهی است اصلاح کدملی مشروط به ارسال تصویر کارت ملی داوطلب در همان درخواست خواهد بود.

4- ویرایش رشته امتحانی توسط خود داوطلب امکانپذیر است.

5- برای ویرایش شهرستان محل آزمون داوطلب لازم است از طریق منوی بالای صفحه "ثبت درخواست/ گزارش مشکل" درخواست خود را با ثبت کدملی داوطلب ارسال کنید  تا اصلاح توسط خود سامانه ظرف 12 ساعت صورت پذیرد.

6- ویرایش موسسه قرآن آموز تنها در صورت ضمیمه نمودن رضایت مکتوب موسسه ثبت نام کننده امکانپذیر است.