به قرآن آموزان فاقد عکس در سامانه ثبت نام، اجازه ورود به جلسه آزمون داده نخواهد شد.

از آنجا که عکس قرآن آموز بر روی کارت ورود به جلسه و پاسخ نامه وی درج خواهد شد و با کارت شناسایی قرآن آموز در روز آزمون مطابقت داده می شود، تنها افرادی می توانند وارد جلسه آزمون شوند که عکس مناسب در فرم ثبت نام بارگذاری کرده باشند. لازم به ذکر است تمامی عکس ها توسط ستاد برگزاری بررسی شده و عکس های نامرتبط حذف می شود. لازم است تمامی افراد فاقد عکس مناسب تا 19 بهمن با مراجعه به صفحه کاربری خود عکس صحیح خود را بارگذاری نمایند