ساعات برگزاری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن در روز 10 اسفند اعلام شد

ساعت برگزاری آزمون کتبی (بالای 13 سال) در روز 10  اسفندماه :

 

✅  گروه حفظ قرآن : ساعت 8:30 تا 9:45

 

 گروه ترجمه و مفاهیم قرآن / گروه معارف اهل بیت (ع) به طور همزمان : ساعت 10:45 تا 11:45