کارت ورود به جلسه آزمون کتبی از 30 بهمن ماه و کارت ورود به جلسه آزمون شفاهی (زیر13سال) از 6 اسفند قابل دریافت می باشد.

قرآن آموزان، مربیان و مدیران موسسات می توانند از 30 بهمن برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم به همین سامانه مراجعه نمایند. کارت آزمون شفاهی(زیر13سال) از 6 اسفند قابل دریافت می باشد. مربیان و مدیران موسسات میتوانند کارت قران اموزان ثبت نامی خود را از طریق صفحه کاربری خود و به صورت گروهی دریافت نمایند.