کارت آزمون شفاهی آزمون سراسری سال 97 از ساعت 18 فردا 6 اسفند قابل دریافت می باشد

کارت آزمون شفاهی(زیر13سال) از ساعت 18 فردا 6 اسفند قابل دریافت می باشد. مربیان و مدیران موسسات میتوانند کارت قران اموزان ثبت نامی خود را از طریق صفحه کاربری خود و به صورت گروهی دریافت نمایند.

قرآن آموزان متولد 10 اسفند 1383 به بعد در همه رشته های حفظ به جز حفظ موضوعی باید آزمون شفاهی شرکت نمایند