آدرس تمامی 400 حوزه امتحانی کتبی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم اعلام شد.

آدرس 400 حوزه امتحانی کتبی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در تمامی شهرهای کشور را می توانید از اینجا دریافت نمایید. آدرس حوزه امتحانی هر قران اموز با توجه به شهرستان ثبت نامی بر روی کارت ورود به جلسه وی درج شده است. آدرس حوزه های شفاهی آزمون سراسری نیز تا فردا اعلام می شود.