نحوه اعتراض به نمرات آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم اعلام شد.

با توجه به اعلام نتایج آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم افرادی که نسبت به نمره آزمون خود معترض می باشند و درخواست بازخوانی مجدد را دارند می توانند پس از اتمام تمام مراحل آزمون اعم از کتبی و شفاهی از روز شنبه 26 لغایت 29 اسفند ماه نسبت به ثبت اعتراض خود از طریق صفحه شخصی در همین سامانه اقدام نمایند.