زمانبندی و نحوه برگزاری آزمون شفاهی حفظ کل قرآن کریم ویژه گروه سنی بزرگسالان اعلام شد.

آزمون شفاهی ویژه بزرگسالان در رشته حفظ کل قرآن کریم از روز یکشنبه 20 لغایت پنج شنبه 24 اسفند ماه در شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.

این آزمون صرفاً ویژه افرادی است که در مرحله کتبی رشته حفظ کل قرآن کریم موفق به کسب حدنصاب قبولی (حداقل 70 از 100) شده باشند.

زمان و مکان آزمون شفاهی حفظ کل قرآن کریم در شهرهای مختلف تا پایان این هفته برای افراد واجدالشریط به صورت پیامکی اطلاع رسانی خواهد شد.

ضمناً جدول زمان و محل برگزاری آزمون شفاهی حفظ کل قرآن کریم ویژه بزرگسالان در تمامی شهرستان ها در صفحه اطلاعیه همین سامانه حداکثر تا روز پنجشنبه 17 اسفند ماه قرار خواهد گرفت.