امکان مشاهده وضعیت پاسخگویی به سوالات برای قران آموزان فراهم شد.

با مراجعه به صفحه کاربری و رفتن به قسمت "مشاهده نتیجه ازمون کتبی" با کلیک بر روی "مشاهده پاسخ نامه " می توانید  وضعیت پاسخگویی به سوالات آزمون و پاسخ های خود را ببینید. همچنین با کلیک بر روی هر سطر امکان مشاهده سوال هم فراهم است