زمان و نحوه ویرایش اطلاعات آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم اعلام شد.

به اطلاع می رساند ویرایش اطلاعات شرکت کنندگان در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم از تاریخ 26 فروردین ماه 1397 لغایت 30 فروردین ماه 1397 با ثبت درخواست ویرایش اطلاعات از طریق گزینه "گزارش مشکل "در صفحه شخصی هر شرکت کنندگان به صورت متمرکز توسط ستاد اجرایی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم به شرح ذیل انجام می شود:

  • اصلاح "غلط املایی" در نام ، نام خانوادگی و نام پدر
  • اصلاح تاریخ تولد
  • اصلاح شماره همراه
  • اصلاح نوع عضویت

نکته مهم: برای هر گونه اصلاح تصویر کارت ملی شرکت کننده الزامی می باشد