نمرات آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم گروه سنی نوجوانان اعلام شد.

نمرات آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم گروه سنی نوجوانان (زیر 13 سال) که به صورت شفاهی و از 12 تا 18 اسفند برگزار شده بود هم اکنون در سامانه آزمون قابل مشاهده می باشد. افراد میتوانند با مراجعه به صفحه کاربری خود نمره خود را مشاهده نمایند. نمره قبولی در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم گروه سنی نوجوانان 75 می باشد.