برندگان جوایز یک میلیون تومانی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قران در قرعه کشی امروز شبکه قرآن مشخص شد

اسامی برندگان کمک هزینه سفر عمره مفرده (ده میلیون ريال) در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم

برندگان جوایز ده میبیون ریالی