امکان ویرایش عکس و ثبت درخواست ویرایش اطلاعات فردی فراهم شد

به اطلاع می رساند ویرایش اطلاعات شرکت کنندگان در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم از تاریخ 26 فروردین ماه لغایت 30 فروردین ماه با ثبت درخواست انجام می شود. ویرایش اطلاعات (به غیر از تصویر داوطلب) از طریق گزینه "ثبت درخواست "در صفحه شخصی شرکت کنندگان به صورت متمرکز توسط ستاد اجرایی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم به شرح ذیل انجام می شود:

  • اصلاح "غلط املایی" در نام ، نام خانوادگی و نام پدر
  • اصلاح تاریخ تولد
  • اصلاح شماره همراه
  • اصلاح نوع عضویت

نکته مهم: برای هر گونه ویرایش اطلاعات ، تصویر کارت ملی شرکت کننده الزامی می باشد

اصلاح تصویر قرآن آموز توسط خود فرد امکانپذیر است