شروع صدور گواهینامه آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم

قابل توجه قبول شدگان در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم:

متقاضیان محترم می توانند از روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه از طریق صفحه شخصی خود در همین سامانه اقدام به چاپ گواهینامه خود نمایند