اختصاص بن خرید رایگان از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به فعالان قرآنی

بنا یه مصوبه کمیته برنامه ریزی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم فعالان قرآنی سراسر کشور می توانند با مراجعه به سایت نمایشگاه به نشانی www.iqfa.ir نسبت به ثبت اطلاعات خود جهت بهره مندی از تسهیلات بن خرید رایگان اقدام نمایند.