تاریخ دریافت الکترونیکی گواهینامه های آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم اعلام شد

قابل توجه قبول شدگان در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم: امکان دریافت الکترونیکی گواهینامه از تاریخ 30 اردیبهشت ماه از طریق صفحه شخصی در همین سامانه امکانپذیر می باشد.