آغاز ثبت نام آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم ؛ از ساعت 14 روز شنبه 18 آذرماه

ثبت نام ازمون سراسری حفظ و مفاهیم قران کریم از ساعت 14 روز شنبه 18 آذرماه آغاز خواهد شد.

ستاد برگزاری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم