مشاركت دستگاه هاي مختلف اجرايي در برگزاري آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم

به گزارش ستاد برگزاري آزمون، در سال جاري آزمون  سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم با مشاركت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امورخیریه، اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش و شبکه قرآن و معارف سازمان صدا و سیما برگزار خواهد گرديد.