درباره ما

«آموزش قرآن» به عنوان يكي از ارکان زیربنایی توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه به حساب مي‌آيد كه با هدف تعمیم و تعمیق شناخت و ایمان به قرآن در آحاد جامعه و ارتباط و انس مستمر با آن و تحقق مضامین آیات قرآنی در رفتار فردی و اجتماعی اقشار مختلف جامعه دنبال مي‌شود. از این رو، مجموعه فعاليت‌هاي قرآني به ‌ويژه «آموزش قرآن» در نظام جمهوری اسلامی از اهمیت راهبردی برخوردار است که به همین خاطر می‌توان برگزاري منظم و سالانه آزمون‌هاي سراسري قرآن و عترت را به عنوان يكي از اقدامات مهم، لازم و تأثیرگذار، در كنار سایر حمايت‌های مادی و معنوی از فعاليت‌ها و برنامه‌هاي آموزشي مؤسسات و مراكز قرآني سراسر كشور برشمرد.

از مهمترین اهداف این رویداد بزرگ قرآنی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: 

اهداف این آزمون عبارتند از:

1.       تقویت وحدت و انسجام برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان‌ها و نهادهای قرآنی کشور؛

2.       سنجش و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آموزشی مدارس، مؤسسات و مراکز قرآنی کشور؛

3.       ایجاد انگیزه در میان عموم مردم جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان برای فراگیری معارف قرآن و عترت؛

4.       استانداردسازی و جهت‌دهي آموزش‌های قرآن و عترت در مدارس، مؤسسات و مراکز قرآنی سراسر كشور؛

5.       شناسایی و معرفی نخبگان و استعداد‌های درخشان قرآنی به ویژه در گروه سنی نوجوانان و جوانان؛

6.       به روز رساني و تكميل بانک جامع اطلاعات قرآنی کشور در رشته‌های مختلف آموزش قرآن و عترت.

                                                   ستاد اجرایی آزمون سراسری

                                                     حفظ و مفاهیم قرآن کریم