امکان تغییر رشته امتحانی برای داوطلبان آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم فراهم شد

به گزارش ستاد اجرایی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم 

از تاریخ 16 دیماه امکان تغییر رشته های آزمون برای شرکت کنندگان در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم فراهم می باشد.

داوطلبان می توانند از طریق میز کار خود، قسمت مشاهده رشته های ثبت نامی اقدام به ویرایش نمایند.