تمدید مهلت ثبت نام آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم

به گزارش ستاد اجرایی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم با توجه به استقبال ثبت نام کنندگان از این آزمون و درخواست موسسات و فعالان قرآنی مهلت ثبت نام آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم تا ۵ بهمن ماه تمدید شد.