تعداد ثبت نامی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قران کریم به بیش از 100 هزار نفر رسید-آمار استان ها

آمار استان ها تا روز سه شنبه 2 بهمن 

استان  نفر رشته  نفر رشته زن  نفر رشته مرد  درصد
اصفهان 10491 9081 1407 10/32 %
تهران 8831 4608 4222 8/69 %
خراسان رضوی 8785 7393 1388 8/64 %
کرمانشاه 8212 6575 1634 8/08 %
قم 5195 3770 1424 5/11 %
کرمان 5164 4402 762 5/08 %
فارس 4436 3409 1024 4/36 %
سمنان 4096 3710 377 4/03 %
یزد 4017 3415 600 3/95 %
خوزستان 3647 2899 738 3/59 %
خراسان جنوبی 3607 2738 866 3/55 %
گیلان 2801 2268 533 2/75 %
البرز 2745 2191 550 2/70 %
آذربایجان شرقی 2707 1939 768 2/66 %
همدان 2660 2005 652 2/62 %
لرستان 2641 2192 448 2/60 %
گلستان 2473 1715 754 2/43 %
اردبیل 2278 1532 746 2/24 %
آذربایجان غربی 2235 1591 641 2/20 %
مرکزی 2064 1684 379 2/03 %
زنجان 2001 1576 425 1/97 %
قزوین 1967 1567 400 1/93 %
سیستان و بلوچستان 1508 967 541 1/48 %
مازندران 1412 985 426 1/39 %
چهارمحال و بختیاری 1344 1086 258 1/32 %
خراسان شمالی 1110 938 172 1/09 %
ایلام 889 692 194 0/87 %
کردستان 659 483 176 0/65 %
هرمزگان 595 387 208 0/59 %
بوشهر 587 444 142 0/58 %
کهگیلویه و بویراحمد 461 260 201 0/45 %