ثبت نام بیش از 130 هزار نفر تا 4 بهمن - 3 استان بیش از 10 هزار ثبت نامی داشته اند
استان  نفر رشته  نفر رشته زن  نفر رشته مرد 
اصفهان 13525 11259 2258
خراسان رضوی 12905 10811 2084
تهران 10267 5486 4779
کرمانشاه 9631 7728 1900
قم 6518 4575 1941
کرمان 6387 5380 1005
فارس 5748 4503 1241
خوزستان 5403 4299 1093
یزد 4862 4071 785
خراسان جنوبی 4845 3346 1496
سمنان 4380 3953 417
البرز 3594 2823 767
گیلان 3578 2711 867
گلستان 3555 2436 1114
آذربایجان شرقی 3467 2490 977
لرستان 3231 2679 551
اردبیل 3041 1879 1162
همدان 2963 2246 714
آذربایجان غربی 2641 1863 771
مرکزی 2529 2101 427
زنجان 2297 1820 477
قزوین 2264 1835 429
سیستان و بلوچستان 1882 1181 701
مازندران 1733 1247 485
چهارمحال و بختیاری 1647 1257 389
خراسان شمالی 1583 1310 273
کردستان 1010 754 253
ایلام 991 742 245
بوشهر 815 577 236
هرمزگان 792 484 308
کهگیلویه و بویراحمد 584 330 254