20 شهرستان پیشگام تا 4 بهمن ماه - ثبت نام بیش از هزار نفر در 17 شهرستان کشور
استان  شهر  نفر رشته  نفر رشته زن  نفر رشته مرد 
تهران تهران 7088 3227 3859
قم قم 6519 4575 1942
اصفهان اصفهان 6030 5150 879
خراسان رضوی مشهد 5057 4258 795
کرمانشاه کرمانشاه 3846 3168 678
یزد یزد 2794 2259 532
خوزستان اهواز 2212 1693 509
سمنان شاهرود 2197 1962 226
خراسان جنوبی بیرجند 2180 1410 770
البرز کرج 2053 1671 381
همدان همدان 2031 1540 488
اردبیل اردبیل 1982 1168 814
کرمان کرمان 1938 1620 318
اصفهان کاشان 1808 1390 417
فارس شیراز 1728 1452 273
قزوین قزوین 1613 1286 327
سمنان سمنان 1459 1369 90
زنجان زنجان 1340 1038 302
آذربایجان شرقی تبریز 1319 921 398
گلستان گرگان 1250 1013 234
کرمان رفسنجان 1231 1113 118
آذربایجان غربی ارومیه 1190 953 235
گیلان رشت 1178 881 297
خراسان رضوی قوچان 1140 932 208
مرکزی اراک 1091 850 240
کرمانشاه اسلام آباد غرب 1046 842 203
چهارمحال و بختیاری شهرکرد 1013 833 180
لرستان الیگودرز 961 822 139
اصفهان خمینی شهر 857 719 138
البرز ساوجبلاغ 843 708 135