تعداد ثبت نامی در آزمون از مرز 150 هزار نفر عبور کرد-آمار استان ها
استان  نفر رشته  نفر رشته زن  نفر رشته مرد 
اصفهان 15374 12410 2954
خراسان رضوی 15300 12822 2468
تهران 11348 6015 5330
کرمانشاه 10804 8602 2197
قم 7994 5342 2650
فارس 7630 5701 1925
کرمان 7531 6149 1379
خوزستان 6854 5210 1633
یزد 5447 4541 901
خراسان جنوبی 5302 3727 1572
سمنان 4681 4226 441
گلستان 4356 2947 1400
آذربایجان شرقی 4183 2927 1256
گیلان 4027 2967 1060
البرز 3877 3040 832
لرستان 3692 3058 633
اردبیل 3522 2126 1395
همدان 3234 2455 775
مرکزی 3063 2453 608
آذربایجان غربی 2960 2019 933
زنجان 2722 2116 606
قزوین 2537 2021 516
سیستان و بلوچستان 2291 1383 908
مازندران 2008 1481 525
خراسان شمالی 2006 1643 363
چهارمحال و بختیاری 1878 1411 467
کردستان 1556 982 571
ایلام 1109 822 283
بوشهر 1046 765 278
هرمزگان 998 583 415
کهگیلویه و بویراحمد 763 459 304