آخرین فرصت ثبت نام در آزمون ساعت 22 جمعه 12 بهمن اعلام شد

به جهت درخواست موسسات و قرآن آموزان عزیز آخرین فرصت ثبت نام در آزمون ساعت 22 جمعه 12 بهمن اعلام شد. این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.