تماس با ما

جهت تماس با ستاد آزمون های سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم از شماره تلفن  ۶۱۹۰۵-۰۲۱ و داخلی های ۱۲۴ و ۱۲۶ و ۱۲۷     استفاده نمایید.