پایان ثبت نام در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قران کریم

ثبت نام آزمون سراسری که از تاریخ 10 دی ماه آغاز شده بود پس از 3 بار تمدید بامداد امروز پایان یافت. ثبت نام فقط در رشته های گروه الکترونیک تا 30 بهمن امکانپذیر خواهد بود. قرآن آموزانی که در رشته ای غیر از گروه الکترونیک ثبت نام کرده اند به جهت شروع فرایند پرینت پاسخ نامه ها امکان اصلاح و ویرایش اطلاعات خود را نخواهند داشت.