ثبت نام در رشته های مسابقات معارفی اوقاف از تاریخ 14 بهمن، مشمول سرانه حمایتی برای موسسات نمی باشد.

امکان ثبت نام در رشته های مسابقات معارفی اوقاف (معارف وحفظ موضوعی قرآن کریم ، تفسیرقرآن کریم، معارف وحفظ نهج‌البلاغه) در سامانه از امروز تا 30 بهمن فراهم است. لازم به ذکر است تبت نام در رشته های مسابقات معارفی اوقاف از تاریخ 14 بهمن، مشمول سرانه حمایتی برای موسسات نمی باشد.