زمان صدور کارت ورود به جلسه آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قران کریم اعلام شد.

قرآن آموزانی که در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم ثبت نام کرده اند می توانند طبق تاریخ های زیر برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به صفحه کاربری خود در سامانه مراجعه نمایند :

صدور کارت آزمون کتبی از دوشنبه 29 بهمن تا 8 اسفند

صدور کارت آزمون شفاهی از یکشنبه 5 اسفند تا 10 اسفند