برگزاری آزمون رشته های الکترونیک امروز و فردا یک و دو اسفند

آزمون رشته های الکترونیک امروز و فردا یک و دو اسفند برگزار می شود. هر فرد فقط یکبار می تواند در این آزمون شرکت نماید. آزمون نمره منفی دارد و به ازای هر 3 غلط یک پاسخ صحیح حذف می شود. تعداد سوالات 20 عدد خواهد بود. در خصوص رشته روانخوانی ارسال صوت صحیح در دو سطح ملاک قبولی خواهد بود.