برگزاری آزمون سراسری قرآن و عترت در بیش از ۳۵۰ نقطه در سراسر کشور

آزمون سراسری قرآن و عترت امروز 9 اسفند 1397 در سراسر کشور در بیش از 350 حوزه امتحانی در بخش کتبی در دو نوبت از ساعت 8:30 تا 12 برگزار شد.

تصاویر آزمون از سراسر کشور

آزمون در شهرستان قم

 

آزمون در شهرستان کرمان

 

آزمون در شهرستان کرمان جنوب

 

آزمون در شهرستان کرمان

 

آزمون در شهرستان سمنان

 

آزمون در شهرستان قم

 

آزمون در شهرستان قم

 

 

 

آزمون در شهرستان بندرعباس

 

آزمون در شهرستان خرم آباد