قابل توجه کلیه متقاضیان شرکت در آزمون شفاهی

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون‌های شفاهی:

به اطلاع می‌رساند جهت هماهنگی و هر گ.نه پرسش در مورد کارت ورود به جلسه آزمون ، حوزه آزمون و هماهنگی جهت شرکت در آزمون با ادارات اوقاف شهرستان و یا استان خود تماس حاصل نمایید.

شماره تماس ستاد پاسخگویی به آزمون شفاهی استان تهران :  77005054