صدور الکترونیک گواهینامه‌ های آزمون سراسری از دهم اردیبهشت ماه

به گزارش ستاد اجرایی آزمون های سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم: امکان چاپ الکترونیک گواهینامه های قبول شدگان در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم اسفند ماه ۱۳۹۷ از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه فراهم می باشد.

قبول شدگان می توانند از طریق میز کار خود اقدام به چاپ گواهینامه خود نمایند