در راستای سیاست شفاف سازی؛ جزئیات پرداخت ١٢ میلیارد ریال کمک به موسسات فرهنگی قرآن و عترت منتشر شد

به گزارش  روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مبلغ واریزی به عنوان سرانه حمایت از فعالیت های آموزشی موسسات قرآنی در سال ١٣٩٧ مبلغ 12 میلیارد و 259 میلیون ریال بوده است که به ٧٢٣ موسسه قرآنی تعلق گرفته است.

بر اساس این گزارش ، شاخص تعیین مبلغ حمایتی هر موسسه، میزان قبولی قرآن آموزان آموزش دیده توسط آن موسسه در آزمون سراسری قرآن و عترت اسفند ماه ١٣٩٧ بوده است.

نکته حائز اهمیت در این گزارش، وجود موسسات قرآنی مختلف اعم از مؤسساتی است که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان تبلیغات اسلامی گرفته اند.

در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم  در بخش موسسات قرآنی ١١٧٣٦٠ نفر شرکت کرده اند که از این تعداد ٩٠٢٥٧ نفر خانم و ٢٧١٠٢ نفر  را آقایان تشکیل دادند. در مجموع همه رشته های امتحانی ٥٥٥١٢ نفر از قرآن آموزان موسسات فرهنگی قرآن و عترت موفق به قبولی در این آزمون گردیدند که مبلغ حمایتی فوق بابت کمک هزینه تربیت این قرآن آموزان، توسط معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تیرماه سال جاری  به حساب موسسات واجد شرایط واریز گردیده است.

فایل این گزارش را از اینجا دریافت نمایید.