آزمون سراسری قرآن و عترت - اطلاعیه شماره 2

اطلاعیه شماره 2

 باسمه تعالی

مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت ضروری است نسبت به تکمیل و رفع نواقص نمایه و بخش مربوط به خود در سامانه آزمون اقدام کنند.

مهم‌­ترین مواردی که لازم است در سامانه به روز رسانی شود به شرح زیر است:

     الف- تصویر پروانه فعالیت تمدید شده

     ب- آدرس و شماره تلفن مؤسسه (درصورت تغییر)

    ج- شماره حساب (شبا) به نام مؤسسه (شماره حساب حقوقی و نه حقیقی)

 

ستاد اجرایی آزمون سراسری قرآن و عترت

https://ble.im/azmoonedu98