جزییات آزمون قرآنی ویژه کارکنان دولت بزودی اعلام می شود.

آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قران کریم ویژه علاقمندان به ساحت قرآن کریم در بخش مردمی اعم از قرآن آموزان موسسات و مراکز قرآنی سراسر کشور طراحی و درحال اجرا است. لذا آزمون قرآنی ویژه کارکنان دستگاه های اجرایی دولت در ماه های آینده اجرا خواهد شد که جزییات ان از طریق همین سامانه بزودی اطلاع رسانی خواهد شد.